?>

Kozena obuv na mieru

Hľadať

Priamo k obsahu stránok

Záruka na výrobok

Objednávky > servis


Na našu obuv sa vzťahuje záruka na výrobné vady v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja. So zakúpenou obuvou obržíte aj záručný list, ktorý Vás informuje o záručných podmienkach.

Súčasťou záručného listu je návod na údržbu a ošetrovanie jednotlivých druhov a častí obuvi. Upozorňujeme, že pokial' dôjde k poškodeniu obuvi z hl'adiska nedodržania zásad o účelovom použití obuvi alebo z dôsledkov zanedbanej údržby podľa návodu na údržbu, nemôže byť braný ohl'ad na pripadné reklamácie.
Reklamačný poriadok sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 a súvisiacich a vykonávacích predpisov podľa § 619-627.
Pri uplatnení reklamácie je potrebné dodržať podmienky reklamácie.
Untitled 1

Titulná stránka | Kolekcia obuvi | Obuv na mieru | Organizácia výroby | Objednávky | Kontakt | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu