?>

Kozena obuv na mieru

Hľadať

Priamo k obsahu stránok

Dlžkové miery

Obuv na mieru > Meranie nôh

Meranie nôh.
Aby sa obuv pohodlne nosila , je treba veľmi zodpovedne vykonať meranie nohy. Predpokladá sa pritom, že obidve nohy sú svojim objemom a tvarom symetrické.
Prípadná nesymetričnosť nôh musí byť patrične zdôraznená a uvedená pri objednávke obuvi.
Základom pri meraní nohy je jej
dĺžka a obvod prstových kĺbov.
Pri vysokej holeňovej (hlavne dámskej obuvi ) obvod kotníka a hlavne -
OBVOD LÝTKA - vo výške holene.
Pre spokojosť zákazníčky je to najdôležitejšie. Toto znázorňuje obrázok na stránke -merania nôh.
Dĺžková miera nohy a veľk. číslo obuvi.
Keby sme merali dĺžku chodidla u väčšieho počtu ľudí, zistili by sme , že rozdiely v dĺžke chodidla sú iba milimetrové. Takto by sa obuv nedala vyrábať. Dĺžka chodidla sa z toho dôvodu rozdelila do skupín s určitou toleranciou a vznikli tzv. veľkostné čísla obuvi.
Napr. dĺžky chodidla v rozsahu od 266 - 271 mm boli zaradené do skupiny 270 a teda do v.č. 270 - čo predstavuje
dĺžku nohy v mm.
Vznikla tak tabulka veľkostných čísiel obuvi v metrickom číslovaní napr.: v.č. 250, 255, 260, 265, 270, 275, ...
Dĺžka obuvi je však o niečo dlhšia o tzv.
nadmerok, viď obrázok, pre zvýšenie pohodlia obuvi.
Vo svete sa však používajú aj iné (a u nás tiež viac už zaužívané systémy), ktoré vyjadrujú túto dĺžku v iných mierach. Tak sa môžeme stretnúť s požiadavkou, že niekto si žiada obuv veľkosti č. 270, iný v.č. 8 alebo 28 a ďalší v.č. 42 . Je to prakticky tá istá veľkosť iba vyjadrená v iných mierach.

Vzájomné porovnanie veľkostných systémov znázorňuje tabuľka.Untitled 1

Titulná stránka | Kolekcia obuvi | Obuv na mieru | Organizácia výroby | Objednávky | Kontakt | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu